Themadag "Blauwdrukken Lezen en Intrepreteren"

Een belangrijk onderdeel van het vak van de (Medisch) Pedicure is het maken en interpreteren van blauwdrukken.  Het geeft een goed inzicht hoe een afwijking zich ontwikkelt of waar problemen te verwachten zijn. Deze themadag richt zich specifiek op de blauwdrukken, een belangrijk onderdeel van de anamnese/screening die je uitvoert.

Behandeld worden:

a) Techniek, hoe maak je een goede blauwdruk.

b) Hoe interpreteer je de afdruk (Voettype, Voetafwijking enz.)

c) Wat voor behandelingen kan je wel of niet uitvoeren.

d) Een duidelijk beeld voor eventuele doorverwijzing naar andere disciplines.

e) Wat voor (schoen) adviezen kan aan de client gegeven worden.

Datum:
18-05-2018
Duur:

 1  hele dag van 09.30 uur tot 16.00 uur

Registratie:

Blauwdrukken maken en interpreteren. 

Lesgeld:

€ 135,00 -  inclusief reader en lunch wordt aangeboden door Orca

Boeken:

reader wordt uitgereikt na de themadag.

Materialen:

Materiaal om mee te oefenen wordt tijdens de themadag verstrekt.

Examen:

certificaat wordt uitgereikt na de themadag. 

accreditatie: 6 ( nieuw systeem)

domein : voetzorg

Totaal:
€ 135.00
Inschrijven?