opleiding medisch pedicure Introductie

Verplicht éénmalig onderdeel voor iedereen die 1 of meerdere modules van de opleiding medisch pediicure gaat volgen.

Tijdens deze ochtend wordt de gehele competentie risicovoeten en specialistische technieken uitgelegd en wordt er besproken wat precies van u en van ons verwacht wordt. Ook wordt er deze ochtend nader ingegaan op het examengedeelte.


Datum:
16-01-2021
Duur:

Deze introductie is 1 ochtend van 09.30uur tot 12.30uur

Registratie:

Verplicht onderdeel als u de opleiding medisch pedicure gaat volgen.


Lesgeld:

€ 65,00 inclusief ordner en reader (dit bedrag is tevens inschrijfgeld)

Boeken:

reader

Materialen:

niet van toepassing

Examen:

niet van toepassing

Totaal:
€ 65.00
Inschrijven?