Wat kan ik met mijn branche diploma

Wat zijn de verschillen tussen een MBO-diploma en een Branchediploma?

Vakinhoudelijk zijn deze twee diploma’s gelijkwaardig. Zij verschillen in de vakken betreffende algemene vorming (Nederlands, een Moderne Vreemde Taal en rekenen/wiskunde) en een verplichting tot stage in de vorm van een aantal uren beroepspraktijkvorming (tot maximaal 60% van de opleidingstijd).

Wat kan ik verder met mijn Branche Diploma, hoe stroom ik door?


Tijdens de laatste scholenbijeenkomst bij ProVoet is over de ontwikkeling van een stroomwijzer gesproken. De stroomwijzer brengt de diverse doorstroommogelijkheden van een (potentiële) pedicure in beeld binnen de bestaande opleidingen in de voetverzorgingsbranche, tot aan de opleiding Podotherapie.

Toelichting op het stroomschema (zie bovenstaand)

Geen relevante voorkennis Een leerling zonder relevante voorkennis kan starten met een opleiding voor het Branchediploma Pedicure (BD Pedicure). Na afronding van deze opleiding is doorstroming mogelijk naar de opleiding voor het Branchediploma Medisch Pedicure (BD Medisch Pedicure).
Doorstroom van het BD Medisch Pedicure naar de opleiding Podotherapie is niet mogelijk.

Niet erkend pedicure diploma
Een leerling met een niet erkend pedicurediploma kan op basis van een EVC-traject (Erkenning Eerder Verworven Competenties) aantonen op een voldoende niveau te functioneren om in aanmerking te komen voor een mbo Pedicure en/of BD Pedicure. Daarna kan, afhankelijk van de vooropleiding, doorgestroomd worden naar mbo Medisch Pedicure en/of het BD Medisch Pedicure.

Verzilvering ervaring
Pedicures met een BD Pedicure of met een mbo Pedicure (niveau 3) kunnen op basis van opgedane ervaring via een EVC-traject kiezen voor vrijstellingen bij de vervolgstudie Medisch Pedicure.

Voldoende relevante voorkennis
Voldoende relevante voorkennis betekent dat een leerling in het bezit is van een diploma vmbo theoretische leerweg, gemengde leerweg of kadergerichte leerweg. Deze leerlingen kunnen direct instromen in de opleiding pedicure (niveau 3). Indien zij daar de voorkeur aangeven, kunnen ze ook starten met een opleiding BD Pedicure.

Leerlingen met een diploma vmbo theoretische leerweg kunnen ook direct starten met de opleiding Medisch Pedicure (daarin zit dan automatisch niveau 3 – pedicure in verwerkt). Leerlingen met een mbo niveau 4 diploma, havo of vwo diploma kunnen rechtstreeks instromen in de opleiding hbo Podotherapie.



 

Diploma's goedgekeurd door Provoet

Hier vindt u een lijst van de door de Algemene Ledenvergadering goedgekeurde diploma's voor het lidmaatschap van ProVoet:

Regulier onderwijs

 • de MDGO basisdiploma's Voetverzorging vóór de invoering van de WEB
 • de Crebo basisdiploma's Voetverzorging ná de invoering de WEB
 • de Crebo diploma's pedicure (niv. 3) en Crebo diploma's medisch pedicure (niv. 4)

Cursorisch onderwijs

 • de diploma's uitgegeven door SEPVO en EPP vóór de invoering van de WEB
 • de diploma's uitgegeven door de branche goedgekeurde exameninstellingen die eveneens voor het reguliere onderwijs Crebo-geregistreerd zijn: KOC / EPP en KOC/SEPVO
 • Vanaf 1 augustus 2003 tot 1 juli 2008 het KOC vakdiploma pedicure
 • Vanaf 16 juli 2007 het TCI vakdiploma pedicure
 • Vanaf 1 juni 2008 het Philyra vakdiploma pedicure
 • Branchecertificaat KOC/ProVoet 2004/2005/2006/2007/2008
 • Vanaf 2008 branchediploma pedicure vastgesteld door het HBA en afgegeven door een door het Platform Branchediploma (HBA) erkende exameninstelling.
 • Vanaf 2008 branchediploma medisch pedicure vastgesteld door het HBA en afgegeven door een door het Platform Branchediploma (HBA) erkende exameninstelling.
Diploma's van de Generaal Pardonlijst:

De volgende diploma's, mits afgegeven voor 1 april 1989:

 • de Algemene Nederlandse Organisatie voor Voetverzorging (ANOV)
 • de Nederlandse Vereniging voor Voetverzorging (NVvV)
 • de Stichting Waarborg Opleiding Voetverzorging (SWOV)
 • de Stichting Waarborg Opleiding Chiropodie (SWOCh)
 • de Algemene Nederlandse Bond van Voetverzorgers
 • de Dr. Willem Mol Stichting
 • Steutels Instituut voor Algemene Voetverzorging (SIVAV)
 • Ned. Fed. van Organisaties van Chiropodisten
 • Ned. Fed. van docenten ter behartiging der Chiropodie
 • Ned. Org. van leraren voor Vakopleiding in de Chiropodie
 • Vereniging van docenten tot behartiging van de Chiropodie
 • Vereniging van docenten ter behartiging der Chiropodie
 • Vereniging van docenten tot behartiging der Chiropodie

Het volgende diploma, mits afgegeven vóór 1 juni 1990:

 • Stichting Vakopleiding voor de Detailhandel in Schoenen (SVOS)

Het volgende diploma mits voorzien van een officiële verklaring van niveaubepaling:

 • een diploma waarvan een door het Platform Branchediploma (HBA) erkende organisatie heeft vastgesteld dat het tenminste gelijk is aan het pedicurediploma niveau 3.
 • een buitenlands diploma waarvan het COLO/IDW heeft vastgesteld dat het tenminste gelijk is aan het pedicurediploma niveau 3.

Ondernemersvaardigheden
Voor een vrijstellingslijst ondernemersvaardigheden klikt u op de volgende link: Ondernemersvaardigheden 

Branchediploma (medisch) pedicure:

Vanaf 1-1-2018 neemt stichting BRAVO het eigenaarschap over van het branchekwalificatiedossier (BKD) voetzorg van het CvAE. Ook de diplomering en het diplomaregister wordt in beheer van stichting BRAVO uitgevoerd. Dat betekent dat alle deelnemers die vanaf 1 januari 2018 in aanmerking komen voor het branchediploma pedicure of het branchediploma medisch pedicure, een BRAVO diploma ontvangen. 

De branchediploma'spedicure en medisch pedicure zijn door NLQF ingeschaald op niveau 3 en 4.