Maatregelen ingaande 28 November 2021

Op eigen locaties overdag
Trainingen op eigen besloten locaties, business centra en dergelijke mogen fysiek met in achtneming van de sluitingstijden en de anderhalve meter afstandsverplichting. In beginsel is er geen beperking in de groepsgrootte (wel bij een event tot max.1250 personen).

Trainingen na 17:00 uur
Trainingen mogen overdag fysiek. Hoe zit dit na 17:00 uur? De niet-essentiële detailhandel en niet-essentiële dienstverlening dient vanaf zondag 28 november gesloten te zijn tussen 17.00 en 05.00 uur. Uit de Kamerbrief blijkt dat de "niet essentiële dienstverlening bestaat uit (onder meer): cursussen en trainingen, m.u.v. cursussen en trainingen die noodzakelijk zijn voor beroepsuitoefening."

In de spoedregeling staat als toelichting: “Bij locaties voor cursussen en trainingen kan bijvoorbeeld gedacht worden aan wijncursussen en kookworkshops. Cursussen en trainingen die benodigd zijn voor de uitoefening van beroep of bedrijf, bijvoorbeeld gericht op vaardigheden en bedrijfsveiligheid kunnen wel doorgang vinden.”

Vanuit de NRTO is de richtlijn:

Fysieke trainingen mogen na sluitingstijden naar het ons voorkomt indien die benodigd zijn voor de uitoefening van beroep of bedrijf. Hiervan is geen limitatieve lijst bij ons bekend. Naar het ons voorkomt moet er pragmatisch mee worden omgaan. Dus een hobbycursus kan in de avonduren fysiek niet. Een cursus voor beroep en bedrijf wel. Vooraf uitsluitsel kan de Veiligheidsregio of de lokale gemeente geven aangezien zij de handhaving doen. Goed om te weten is dat de veiligheidsregio's het kabinet geadviseerd hebben "bij zaalverhuur is volgens de veiligheidsregio’s van belang ervoor te zorgen dat bepaalde noodzakelijke activiteiten en cursussen door kunnen gaan, zoals EHBO-cursussen, ledenvergaderingen en inburgeringscursussen". (pagina 18 van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met enkele verzwaringen, waaronder een verplichte sluitingstijd).